3 תשובות
אלף שמונה מאות ארבעים ושש
שואל השאלה:
זה נרשם בנקבה או זכר?