4 תשובות
תוכן ההצהרה
ממשלת בריטניה רואה בעין יפה את ייסודו של בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל.
תעשה את מיטב מאמציה להקלת השגתה של מטרה זו.
הקמת הבית הלאומי יהודי תתאפשר בתנאי שלא יעשה דבר שיפגע בזכויות האזרחיות
והדתיות של העדות הלא יהודיות{ערבים}ולא יעשה דבר שיפגע בזכויותיהם ומעמדם
של היהודים בגל ארץ אחרת.

הקשיים הנובעים מנוסח ההצהרה
הצהרת בלפור מנוסחת בצורה מעורפלת -"בית לאומי" המשמעות לא ברורה. האם
הכוונה למדינה ,לממשל עצמי, אוטונומיה או מסגרת מדינית אחרת בחסות בריטניה?
האם הבית הלאומי יקום בכל שטחה של ארץ ישראל או רק בחלק ממנו. מה גבולות הבית הלאומי?
רואה בעין יפה-פירושה תמיכה מעשית או תמיכה מ'רחוק'.
תעשה את מיטב מאמציה להקלת ההגשמה- נוסח לא מחייב, לא ברור. האם הסיוע חומרי? מדיני?
סתירה פנימית-כיצד ניתן יהיה להפוך את הארץ לבית לאומי לעם היהודי, אך בו בזמן שלא לפגוע בעדות הלא-יהודיות בארץ? עדות אלו, היוו רוב מוחלט בארץ{700,000 מול 55,000 יהודים}ורבים מהם קיוו גם הם לעצמאות לאומית עם גירוש העות'מנים, דבר שיש בו התנגשות עם ההבטחה שניתנה ליהודים. הציונים הדגישו את ההבטחה שניתנה להם לבית לאומי, ואילו הערבים הדגישו את זכותם על הארץ לנוכח היותם רוב מוחלט ולנוכח ההבטחה שזכויותיהם לא ייפגעו.
*חשיבותה של הצהרת בלפור-הישג גדול עבור התנועה הציונית. רבים ראו בהצהרה הכרה בעם היהודי בארץ ישראל, מימוש חזונו של הרצל{צ'רטר},ייסוד בית לאומי יהודי בארץ ישראל והכרה בזכות זו.
האינטרסים של בריטניה במתן ההצהרה :
1.השפעה על יהודי ארצות הברית- בריטניה רצתה להשפיע על יהודי ארצות הברית.
בבריטניה העריכו כי ליהודי ארצות הברית יש יכולת להשפיע על הממשל האמריקאי להיכנס למלחמה לצד בריטניה{עד 1917 נותרה ארה"ב ניטראלית}
2.חשש מפרישה רוסית מהמלחמה- בבריטניה חששו כי רוסיה תפרוש מהמלחמה ולכן רצו לקרב אליה את יהודי רוסיה. בריטניה האמינה כי להצהרה תהיה השפעה על היהודים ברוסיה, והם יפעלו כדי למנוע את יציאת רוסיה מן המלחמה.
3.חשש מהצהרה גרמנית- הבריטים חששו כי גרמניה תפרסם הצהרה אוהדת לשאיפות
התנועה הציונית בעיצומה של המלחמה וביקשו להקדימם.
4. ארץ ישראל היא נקודה אסטרטגית, שכן היא מהווה גשר מהודו{שהייתה מושבה בריטית} ומשדות הנפט של חצי האי ערב {חשיבות כלכלית גדולה}הבריטים רצו להיות בעלי השפעה גדולה במרחב גיאוגרפי זה.
*בריטניה רצתה לחמוק מהתחייבות שנתנה לערבים באגרת מן מהון וכן בהסכם סייקס- פיקו{הנציב העליון הבריטי ביקש מהשריף של מכה ,חוסין לעורר מרידות נגד התורכים ובתמורה הבטיח עצמאות למדינות הערביות האזור. הסכם סייקס פיקו חילק את המזרח התיכון לאזורי שליטה בין המעצמות. כיבוש הארץ בידי הבריטים עמד בסתירה להגשמת ההסכם}.
התגובות להצהרת בלפור :
היהודים הציוניים- הצהרת בלפור התקבלה על ידי היהודים בשמחה ובהתלהבות רבה.
התחושה הייתה שהצליחו להשיג את הצ'רטר ואת ההבטחה להתיישבות יהודית בארץ ישראל, שהרצל ראה בהם תנאי מוקדם והכרחי להתיישבות יהודית בארץ ישראל.
הציונים ראו בהצהרת בלפור הכרה בינלאומית בשאיפות העם היהודי. השמועה על פרסום
הצהרת בלפור גרמה להתחדשות העלייה לארץ לאחר מלחמת העולם הראשונה.
היהודים המשתלבים(לא ציונים) הצהרת בלפור גרמה לחששות כבדים בקרב היהודים הלא ציוניים. היה חשש כי יפגע מעמדם האזרחי והאישי בעקבות פרסום ההצהרה, מתוך חשש כי יואשמו בנאמנות כפולה. הדבר הוביל גם לחשש מהתפרצות גל אנטישמיות בארצות מושבם , וכי ידרשו מהם לעזוב את אירופה ולעבור לארץ ישראל.
הערבים- הצהרת בלפור התקבלה בעיני הערבים כבגידה בריטית. תגובת הערבים הייתה
זעם ותסכול שנבעה מהחשש כי בריטניה לא תתמוך בהגשמת שאיפותיהם הלאומיות. הדבר גרם להתגברות ההתנגדות של התנועה הלאומית הערבית לציונות והתנגדות לעלייה והתיישבות יהודית בארץ- ישראל.
שואל השאלה:
אני סוגדת לךך ❤
אנונימית