2 תשובות
לא לפנות למפקד, זה רק יפגע בה. תסביר לה שעל פי החוקים של צה"ל חייל אשר מבקש בבירור לראות רופא מגיע לו עד 72 שעות מהבקשה. עקב הביטול של התור בגלל הקורונה, היא לא יכולה להמשיך פעילות פיזית עד שלא תראה רופא. כך מכתיבים החוקים הצהליים. תאמר לה שתפנה כך למפקד.
שואל השאלה:
וואי ממש תודה מעריך את זה באמת שאני כל כך מתוסכל מהנושא הזה