תשובה אחת
דודו טופז זכרונו לברכה -------------------- פולני אסלי,
יהי זיכרו ברוך