2 תשובות
להכנס לאנשי הקשר ולמחוק אחד אחד.
או לאפס אותו
שואל השאלה:
איך מאפסים את אנשי הקשר
אנונימית