תשובה אחת
לא לומדים אוצר מילים מסויים זה במהלך השנה, אני בכתה ח כבר יכולתי לדבר אנגלית ולנהל שיחה בלי שום בעיה, אז אני לא יודעת לומר לך בדיוק כי לא ממש הקשבתי, אבל אוצר מילים מסודר לא נתנו לנו.

תקראי טקסטים וכאלה