תשובה אחת
כי הגרמנים רצו ליישם כבר את התוכנית שלהם ליהודים.
וזה יתן להם יותר שליטה עליהם אם הם יעשו את כל מה שרשום באיגרת