2 תשובות
לא
נכנסים למשוב
ויש שם אופציה לכיתה מקוונת
ואז זה נכנס לאתר בשם zoom
לא, עכשיו למידה מתבצעת במשוב יש שם כיתות מקוונות