5 תשובות
כן ברור
כאלה שבכללי פתוחים במוצאי שבת.
מה ששלחו לי
משה בר סימן טוב מנכל משרד הבריאות:
"אזרחי ישראל הסופרים ישארו פתוחים נקודה. אין טעם להסתער עליהם. המערכת נערכת אבל בכל תסריט אפשרי הסופרים ישארו פתוחים. אני מבקש מהציבור לנהוג באחריות ולהקשיב להנחיות הגורמים המוסמכים לכך ."

****

אייל בסון
דובר מ.הבריאות