6 תשובות
מנהל האתר
יוצר האתר
אנונימית
מנהל האתר
מתכנת האתר.
הוא זה שיצר את האתר
הוא מנכ"ל האתר אך אינו מתכנת האתר