6 תשובות
מעל 90 אמינות עולה נקודה כל יומיים/שלושה
70-90 כל יומיים נקודה
90 ומעלה כל שלושה ימים נקודה
אז כנראה ש32 ימים עד 100
יכול בעוד יום בעוד חודש תלוי בהתנהגות שלך
חודש בערך נראה לי
מה זה אימר אמינות?
חודש +-