6 תשובות
שואל השאלה:
בכלל לא מצאתי תמונות מתאימות
אי אפשר
.G.
מורידים:
עוברים על חוקי האתר.
מעלים:
פעילים כל יום, לא עוברים על החוקים.
מוסיפים- זה אוטומטית נוסף לך אם את פעילה באתר ולא עוברת על חוקי האתר
מורידים - מורידים לך אמינות אם את עוברת על חוקי האתר
מורידים- תעברי על חוק כלשהו ונאמן יוריד לך על זה
מעלים- זה עולה לבד כל יום/כמה ימים שאת פעילה
מורידים-
עוברים על חוקי האתר
מעלים-
פעילים באתר וכל יום עולה אחת