3 תשובות
זה בסדר
לא.. די זכותם. הרוב שולחים אבל זה זכותם אם הם לא רוצים
זה בסדר, מה שבאלהם, אבל תבקשו שישלחו