8 תשובות
שואל השאלה:
Are u sure about that
אנונימית
I think so
שואל השאלה:
טנקס בדקתי וזה כן . מפתיע!
אנונימית
במובן של משלב לשוני?
שואל השאלה:
כן של שפה גבוהה או מה שאמרת
אנונימית
Fancy words
High Language או Big words