3 תשובות
נשארים פעילים באתר, כל יום עולה נקודה

ולא עוברים על החוקים של האתר כי זה מוריד אמינות!
עונים על שאלות וזה עולה לבד כל יום
להיות פעיל ולא לעבור על החוקים