9 תשובות
אני כן מסמיקה לפעמים
מחליפים לסגול בחורף
חלק מהבהירים כן
מה זה "כמונו"?
אבל מי זה "אנחנו" אל תתבייש תגיד
לא מה אנחנו זיקית?
אנונימית
בוכה
ולא נראלי