תשובה אחת
Quizlet, אפשר ללמוד דרכו את כל השפות.
את מוסיפה מילים ופירושם, וזה מכין לך מעין מבחן ואפשרות לעבור על המילים שוב ושוב עד שהם נקלטים בראשך.
חינמי לחלוטין, אני ממליץ.