4 תשובות
"____ להיות כמו:"
אן כאלה בסגנון של: "זאת פעם אחרונה שאני שואל, איפה באר שמונה?"
הולך לספר לילדים שלי שזה היה ...