תשובה אחת
גבר שמביא ערך גבוה מידיי חנשים בלי שום סיבה