תשובה אחת
לממזרים בצפון קוראים שלג
כמו שלממזרים בדורן קוראים חול
אנונימית