4 תשובות
אם אתה פעיל באתר.
פעם אחת ביום מינימום.
דירוג האמינות באתר עולה פעם בכל כמה ימים במידה והמשתמש פעיל ואינו עובר על חוקי האתר, ויורד בהתאם לעבירה ולשיקול דעת הנאמן המוחק.

יש לציין כי מספר הימים שבהם דירוג האמינות עולה והתלות בפעילות המשתמש תלויים בדירוג האמינות הנוכחי של המשתמש.
תהיי פעילה ואל תעברי על החוקים, הנקודות עולות באופן אוטומטי.
אוטומטית במידה ופעילים