3 תשובות
זה עולה כל יום/יומיים כל עוד את לא עוברת על החוקים.
דירוג האמינות באתר עולה פעם בכל כמה ימים במידה והמשתמש פעיל ואינו עובר על חוקי האתר, ויורד בהתאם לעבירה ולשיקול דעת הנאמן המוחק.

יש לציין כי מספר הימים שבהם דירוג האמינות עולה והתלות בפעילות המשתמש תלויים בדירוג האמינות הנוכחי של המשתמש.
להיות פעילה כל יום ולא לעבור על החוקים.