4 תשובות
על האופי
עיניים ואז חזה
על האופי הפנימי שלה!