3 תשובות
הגדרות>פרטי שם משתמש>כינוי
ואז לשנות
בהגדרות