תשובה אחת
אצל אתיופים זה פחות ..
אולי רק בחתונה ..
לערבים הודים מרוקאים זה יותר ויש חג לזה אפילו.