תשובה אחת
מבקש את זה בצו הראשון או השני, ואני מציין מראש, הצבא בדרך כלל לא נותן את מה שתרצה אלא אם זה יחידה התנדבותית, ועם בנים בדרך כלל הם מחפשים לתת את הדבר הנגדי, בסופו של דבר הם משבצים אותך במה שהם צריכים והיכן שהם צריכים בלי הרבה התחשבות.