תשובה אחת
v= v0 + at
a= -9.8
v= 180 -10t
נציב v=0 כדי למצוא את הנקודת זמן שהוא מגיע לגובה המירבי ומתחיל לרדת
0=180-10t
t=18
ואז נציב בנוסחא של מיקום:
y= y0 + v0t + 1/2a^2
y= 0 + 180t -5t^2
נציב t=18
y = 180* 18 - 5*18^2
y= 1620m