3 תשובות
כן
שיוצאים מהמבחן הולכים לדלפק ומקבלים נייר עם הטעויות. זה במקום.
ברגע שסיימת את הבחינה ויצאת מחדש הבחינות את מחכה מספר דק בערך 5-6 דק ואז יש לך את התוצאה ורשום עבר/נכשל והטעויות במידה ויש
בהצלחה אלופה