2 תשובות
היא מפרקת את הפחמימות לרב-סוכרים, הרב סוכרים הם גליקוגן, תאית ועמילן.
הגליקוגן נאגר בעיקר בכבד ובשרירים.
הגוף מנצל אותם במקרה של מחסור באנרגיה.
אוקיי פחמימות הם סוכרים וזה כולל את הרב סוכרים ומערכת העיכול מפרקת את הרב סוכרים לחד סוכרים ולא פחמימות לרב סוכרים. בכבד יש לנו מאגר של רב סוכרים שנקרא גליקוגן שאותו אנחנו מפרקים בזמן מחסור בסוכר אבל אני לא חושבת שזה נכון להגיד שמערכת העיכול בונה גליקוגן כי הכבד לא ממש שייך למערכת אחת כי יש לו תפקידים רבים שקשורים לכמה מערכות ושלושת התפקידים של מערכת העיכול הם: פירוק חומרים אורגניים, ספיגת תוצרי העיכול לדם וסילוק פסולת.