3 תשובות
זה לא משנה
בשמשה האחורית, בדרכ פינה שמאל למטה.