תשובה אחת
אני גם הייתי כזאת עם משהו האמת שזה שונה מיחד לילד נעצתי כדי שיעזרו לך