6 תשובות
המסור
מעיפה לו כאפה
אתן לו כאפה ואלך
נפרדת
נפרדת