8 תשובות
אכן
z.x
הרוב כן
לרוב
לרוב כן
אבל לחלק קטן מהם יש גם שיער גלי