2 תשובות
אחרי
כשזה חץ ישר ואז שמאלה אז זה אחרי שזה רק שמאלה זה לפני