9 תשובות
משה
מנחם
נבוכדנצאר
שמוליק
שלומי
פלצני
פוצקי
כפרולה
איציק, רפאל, שמיר, ניסן, שאול
יצחק
משה
בן זיני
רפי
מומו
מוחמד כי הוא מתפוצץ סתם לא
רפי
צחי
בן זיני כי הוא נדבק לנערות ואף פעם לא עוזב סתם לא
סוכי
אנונימי
איציק
שמוליק
שלומו
משה
פלצני
צוקי
פוקי
רפאל
מומו
צחי
אבינועם
אנונימית