תשובה אחת
יש שאלות קלות ויש שאלות שמצריכות חשיבה.
תנסי להתכונן
ותיגשי כשתרגישי מוכנה