3 תשובות
k=699
את מחברת בין הk
יוצא לך 9k=69
את מחלקת ב10 את שני האגפים כי את רוצה את k עצמו ולא את 9k
K=69/9 שזה שבע ושני שליש
9k=69
69:9=7.66
באותו הנושא: