2 תשובות
מדבקות מה הכוונה??
שואל השאלה:
מדבקות סמל בית ספר