4 תשובות
תישני פזור, אם תעשי קוקס את תקומי עם שיער גלי
תשני פזור
קוקס יעשה את גלי
יהרס
תשני עם פזור
תשני עם פזור
זה יהרס לך סתם