5 תשובות
מסכים.
מסכימה
לגמרי
חוצפה לדעתי
רצתה לתת דוגמה לבני נוער והיחס שהיא מקבלת ליטרלי לא בפרופורציות .
אכן מסכימה