תשובה אחת
יכול להיות שלא חיכתה מספיק זמן?
יכול להיות שגם לא בהיריון.