5 תשובות
דיאטה נכונה
אכילה נכונה וספורט.
ספורט..
אכילה נכונה ומאזן קלוריות שלילי
ספורט , ותזונה נכונה בפרופורציות נכונות
נגיד לא לעשות ספורט קשוח במשך שעתיים ולאכול חצי תפוח אחרי זה.