3 תשובות
משהו שיגרום לו לטוב
הזריק לו רעל עכברים
אנונימית
מחסן אותו
עושה לו חיסון