2 תשובות
כולל הכל.
כולל מגן לא כולל עבודה חלופית 30%