תשובה אחת
ללאאללאאללא!
ממש ללאא!

זה מסוכן!
באותו הנושא: