5 תשובות
5 מחברות
אחת גדולה
למקצועות שונים - 5 רגילות
למקצוע אחד שמחולק לנושאים - גדולה שמחולקת ל5
5 מחברות