4 תשובות
אצלנו היה
תלוי בהנהלה, אנחנו כן קיבלנו חופש בכמה בגרויות פנימיות
ממש תלוי בבית ספר. יש כאלה שיש להם וכאלה שלא