תשובה אחת
שואל השאלה:
ואני לא אחת שמתלוננת בדרכ אבל תמיד יש פעם ראשונה