תשובה אחת
זה כולה טיפות עיניים. לא יקרה לך מזה משהו.