4 תשובות
שואל השאלה:
כאילו לשים שעה או לכתוב משהו מסוים או כל דבר שיש ויראה מגניב
מה שאת רוצה
או לכתוב את שם השיר
לדעתי לא צריך כלום
אולי את שם היצירה או מדהו
good night